top of page

LEERLINGENPARLEMENT

Vier keer per jaar zitten enkele leerlingen samen met juf Katleen en juf Els om het beleid op school te optimaliseren.

 


Elke klas van de lagere school vanaf het derde leerjaar vaardigt 2 leerlingen af.

Samen met hun medeleerlingen denken zij na over verbeteringen die op school kunnen gebeuren, worden er nieuwe ideeën of voorstellen aangebracht vanuit de leerlingen of stellen de juffen sommige zaken ter discussie.

Hier kan je steeds alle verslagen van het leerlingenparlement lezen.

bottom of page