LEERLINGENPARLEMENT

Vijf keer per jaar zitten enkele leerlingen samen met de directeur, juf Katleen en juf Cindy om het beleid op school te optimaliseren.


Elke klas van de lagere school vanaf het derde leerjaar vaardigt 2 leerlingen af.
Samen met hun medeleerlingen en de directeur denken zij na over verbeteringen die op school kunnen gebeuren, worden er nieuwe ideeën of voorstellen aangebracht vanuit de leerlingen of stelt de directeur of de juffen sommige zaken ter discussie.

Hier kan je steeds alle verslagen van het leerlingenparlement lezen.