top of page

SCHOOLRAAD

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachtenen lokale gemeenschap, bespreken er welbepaalde thema's met de directie en het schoolbestuur. De standpunten van de ouders worden voorbereid in de ouderraad.
 

Voorzitter:  

Veerle Roels
 

Secretaris:  

Nathalie Coolsaet
 

Leden:

namens de ouders:

Peter Haentjes, Ann Claeys, Griet D'Hollander

namens de lokale gemeenschap:

Francine Van Acker, Linda De Meirsman,

Katleen De Backer

namens het personeel:

Veerle Roels, Nathalie Coolsaet, Eva De Munck

bottom of page