top of page

Het LOP probeert alle leerlingen gelijke kansen te bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd tracht het LOP elke vorm van uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding tegen te gaan.

Het LOP verzamelt alle onderwijsverstrekkers uit de regio en een breed gamma van lokale organisaties die van zeer nabij geconfronteerd worden met (on)gelijke onderwijskansen binnen het onderwijs.

Het LOP heeft een onderzoeksopdracht : de lokale situatie van de gelijke onderwijskansen wordt in beeld gebracht en ontleed in een omgevingsanalyse.

 

Het LOP heeft een adviesopdracht : zowel op lokaal, provinciaal als gewestelijk vlak kan het LOP de stuwende kracht zijn achter veranderingen en evoluties en advies uitbrengen op alle niveaus.

Het LOP heeft een bemiddelende rol : in het kader van doorverwijzing van een leerling treedt de bemiddelingscel in werking en zoekt mee naar de beste oplossing voor de leerling in kwestie.

Het LOP heeft een ondersteunende rol : naast het doorgeven van goede praktijkvoorbeelden kan het ook instrumenten ontwikkelen om het inschrijvingsrecht mee te helpen realiseren.

Meer info :  www.lop.be

 

Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform (gemeente Zele).

 

Voorzitter van het LOP Zele BaO : Christophe Verneirt

 

LOP-deskundige:

Liesbeth Croene: 0473/93 8925 of liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be

bottom of page