3e leerjaar 

Juf Cindy en juf Veerle zetten beiden hun beste beentje voor bij hun kinderen in het derde leerjaar.