top of page

ZORG OP SCHOOL

Onze school is een katholieke school. Wij zijn een gemeenschap waarin de kinderen, de ouders, leerkrachten en alle medewerkers vanuit een evangelische inspiratie met elkaar omgaan.

We streven in onze school een harmonische ontwikkeling na van ieder kind en geven aandacht aan de vorming van hoofd, hart en handen.

Omdat we geloven dat ieder kind uniek is met zijn talenten, beperkingen en motivaties, werken we aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een didactische aanpak op maat van alle kinderen.

We werken voor een optimale ontplooiing van ieder kind en dit vanuit een brede zorg. We zorgen voor een veilig en positief leerklimaat, waardoor alle kinderen zich goed voelen op school en tot leren kunnen komen. In zo een omgeving mogen kinderen fouten maken en wordt hun verschillend ontwikkelingstempo ten volle gerespecteerd.

Ons team heeft een gelijke onderwijskansenbeleid uitgestippeld waardoor we alle kinderen gericht kunnen ondersteunen en een brug kunnen slaan met het thuismilieu. In samenspraak met de zorgcoördinator, het zorgteam en waar nodig het CLB, zullen onze leerkrachten hun aanpak differentiëren om zo alle talenten bij de kinderen te stimuleren en tegemoet te komen aan hun eventuele ontwikkelingsnoden.

bottom of page