Natuurklas

In de menggroep tweede-derde kleuterklas (natuurklas) is juf Carine actief bezig met haar kleuters. Op woensdag wordt zij vervangen door juf Anneken.