SCHOOLBESTUUR

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Voorzitter:
André De Witte
Heikant 193  9240 Zele

 

Leden:
Luc De Leenheer
Eugeen De Varé
Agnes Van Driessche
Stefan Baeyens
Michèle De Smedt

Peter Rupus

052 45 09 66 /   directie.heikant@kaozele.be   /  Bosstraat 179 - 9240 Zele

ON BE 0434  74 84 56 / RPR Gent, afdeling Dendermonde