top of page

Zwemmen
2022-2023

 

Beste ouders,

 

Dit schooljaar zal het zwemmen georganiseerd worden rekeninghoudend met de beschikbaarheid van het zwembad, alsook de impact van corona de afgelopen 2 schooljaren.

Zoals iedereen wel weet, wordt het zwembad van Lokeren in een volledig nieuw jasje gestoken. Het einde van deze werkzaamheden staat gepland voor november 2023. Gedurende deze periode kunnen wij geen gebruik maken van deze faciliteiten en wijken wij uit naar het zwembad Olympos te Dendermonde. Wij hebben kunnen verkrijgen om zowel op maandag als op vrijdag te mogen zwemmen. Deze zwemmomenten hebben wij verdeeld over de verschillende basisscholen nl. De Kouter Basis, Pius X Basis, Basisschool Heikant en De Vlinderboom.

Samen hebben wij besloten om voorrang te geven aan onze leerlingen van het 2e , 3e en 4e leerjaar. Deze leerjaren zijn de afgelopen 2 jaar het meest getroffen door corona op vlak van zwemmen.  De leerlingen van het 3e  leerjaar gaan dit jaar gratis zwemmen. Het 1e leerjaar krijgt nog voldoende leerkansen later in hun schoolloopbaan. Mogen wij vragen om zelf met uw kind regelmatig te gaan zwemmen, zodat het kind watergewend is. Bij interesse kan u zich altijd informeren naar groepszwemlessen die de verschillende zwembaden zelf organiseren en aanbieden. Deze zwemlessen gaan van watergewenning tot het aanleren van een zwemstijl. Het is levensnoodzakelijk dat uw kind zich veilig kan voortbewegen in het water!

De meerderheid van onze leerlingen van het 5de en 6de leerjaar kunnen zich veilig voortbewegen in het water. Indien uw kind dit niet kan, raden wij u sterk aan om uzelf te informeren en te engageren voor groepszwemlessen, zoals hierboven vermeld. De klastitulais zal ervoor zorgen dat zij tijdens het schooljaar toch een of meerdere zwemmomenten gaan inlassen op een moment naar eigen keuze. Dit valt niet onder een georganiseerde lessenreeks.

Wij hopen u hiermee een duidelijk beeld te geven omtrent onze visie en organisatie voor het zwemmen gedurende het schooljaar 2022 – 2023 !!

 

Sportieve groeten,

Namens de verschillende directies, leerkrachten LO en zwemjuf Sophie

bottom of page